Ochrona danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Z tego powodu dane przetwarzamy wyłącznie w granicach przepisów ustawowych (RODO, ustawa o telekomunikacji TKG 2003). Co do zasady przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, o ile nie stoi temu na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania. Prosimy o kontakt w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami o ochronie danych albo że Państwa prawa z zakresu ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek sposób. Oczywiście niezależnie od tego mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest nim urząd ochrony danych (DSB).

Poniżej znajdują się informacje dotyczące najistotniejszych aspektów przetwarzania danych, odbywającego się w ramach naszej strony internetowej.

Dane dot. dostępu/pliki rejestru

Nasze przedsiębiorstwo (lub nasz dostawca usług internetowych), zbiera dane dotyczące każdorazowego dostępu do naszej oferty (tzw. pliki rejestru). Do danych dot. dostępu należą m.in.: nazwa wywołanej witryny, plik, data i godzina wywołania, ilość transmitowanych danych, komunikat o udanym wywołaniu, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, odnośnik (ostatnio wyświetlona strona), adres IP oraz dane dostawcy usług IT.

Dane protokołu wykorzystujemy wyłącznie do analiz statystycznych w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Zastrzegamy jednak prawo do późniejszej kontroli danych protokołów, jeśli z uwagi na konkretne wskazówki będziemy mieć uzasadnione podejrzenie użytkowania sprzecznego z prawem.

Dane z formularzy

Wszystkie formularze umieszczone na tej stronie internetowej służą przede wszystkim do umożliwienia odwiedzającym kontaktu z nami. Wszelkie podawane dane są traktowane z najwyższą poufnością i nie odbywa się ich przekazywanie osobom trzecim. Po przesłaniu formularza z uwagi na przetworzenie zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających wprowadzone dane zapisywane są na serwerze, a także zostają przesłane w formie wiadomości e-mail do odwiedzającego oraz administratora strony w celu dalszego przetworzenia. Pola opcjonalne ułatwiają nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie późniejszej korespondencji. Przykładamy wagę do tego, aby tylko faktycznie niezbędne dane były oznaczone jako pole obowiązkowe.

Zapytania, które nie prowadzą do konkretnej transakcji biznesowej wymagającej przechowywania danych przez określony czas, również zapisywane są w bazie danych kontaktów biznesowych, aby ułatwić korespondencję w przypadku późniejszych zapytań i transakcji. Ponadto, jeśli wystąpi uzasadniony interes związany z usługami czy produktami, te dane zostaną wykorzystane do przesłania informacji w przyszłości. Nieaktywne kontakty i szczegóły zapytań są usuwane zgodnie z naszymi wytycznymi dot. ochrony danych po upływie określonego czasu od ostatniej korespondencji.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym. Nie są one szkodliwe. Pliki cookies stosujemy, aby dostosować ofertę do potrzeb użytkowników. Niektóre pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia przez użytkownika. Dzięki nim rozpoznamy Państwa przeglądarkę przy następnych odwiedzinach.

Ponadto na naszej stronie internetowej stosowane są pliki cookies podmiotów trzecich (Google). Te podmioty trzecie mogą teoretycznie stosować pliki cookies, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, i przykładowo uzyskać informacje o tym, że wywołali Państwo tę stronę.

Aby temu zapobiec, można dokonać takich ustawień w przeglądarce, aby informowała ona o stosowaniu plików cookies i zezwalała na nie tylko w określonych przypadkach. Dezaktywacja plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej. Aby dowiedzieć się, jakich ustawień można dokonać w poszczególnych przeglądarkach, można skorzystać ze zintegrowanej funkcji pomocy albo wejść na stronę http://www.aboutcookies.org. Opisano na niej krok po kroku, w jaki sposób w najpopularniejszych przeglądarkach można zarządzać plikami cookies i usuwać je. Ewentualnie można skorzystać z wtyczki, takiej jak http://www.ghostery.com, aby monitorować śledzące pliki cookies lub zablokować je.

Analiza z wykorzystaniem Google Analytics

Stosujemy Google Analytics – narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez Google Inc. („Google”). Google stosuje pliki cookies. Informacje o korzystaniu przez użytkowników z oferty online, wytworzone przez pliki cookies, są z reguły przesyłane na serwer Google znajdujący się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Google wykorzysta te informacje na nasze zlecenie do tego, aby przeanalizować korzystanie przez użytkowników z naszej oferty online, stworzyć raporty o aktywnościach powiązanych z tą ofertą oraz aby świadczyć nam inne usługi powiązane z korzystaniem z tej oferty online oraz z internetu. W ramach tych działań na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone spseudonimizowane profile użytkowników.

Przy korzystaniu z Google Analytics stosujemy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adresy IP użytkowników są skracane przez Google na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA i dopiero tam ma miejsce jego skracanie. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce; ponadto użytkownicy mogą zapobiec rejestracji przez Google danych wytwarzanych przez cookies, dotyczących ich korzystania z oferty online, a także zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji dot. wykorzystywania przez Google danych do celów reklamowych, możliwości dokonania ustawień i wniesienia sprzeciwu jest dostępnych na stronach Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ („Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do wyświetlania reklam”), http://www.google.pl/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam”) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ („Zdecyduj, jakie reklamy będzie wyświetlać Google”).

Relacja biznesowa z usługodawcami oferującymi analizę stron internetowych opiera się na standardowych klauzulach umownych/decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych wydanej przez Komisję Europejską („Tarcza prywatności”).

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi na podstawie § 96 ust. 3 ustawy o telekomunikacji (TKG) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/albo f (uzasadniony interes) RODO. Naszym celem w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest optymalizacja oferty oraz prezentacji w internecie. Dane dot. użytkownika są przechowywane przez 26 miesięcy (zgodnie z aktualnymi ustawieniami standardowymi Google).

Śledzenie odwiedzin najłatwiej można monitorować i/albo blokować poprzez zastosowanie wtyczki do przeglądarki, np. https://www.ghostery.com.